Müügitingimused

Müügitingimused 

Kehtivad alates 02.11.2022 

1. Müügitingimuste kehtivus 

 1. Käesolevad müügitingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad www.kampingvan.ee/e-pood kliendi (edaspidi Ostja) ja elektroonilise ostukeskkonna (edaspidi Veebipood) omaniku: 
  1. KämpingVan Conversions OÜ (edaspidi Müüja) 
  2. registrikood: 16321806  
  3. asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Seebi tn 24-15, 74201 
  4. Telefoninumber: +372 5690 0116 
  5. E-posti aadress: info@kampingvan.ee 
  6. vahel tekkivatele õigussuhetele. 
 2. Tingimuste mõttes loetakse Ostjaks nii füüsilisest isikust kui ka juriidilisest isikust ostjat. Teatud küsimustes võivad füüsilisest isikust Ostjale kohalduvad tingimused erineda juriidilisest isikust Ostjale kohalduvatest tingimustest, kui Ostja on tarbija. 
 3. Tarbijaks loetakse füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Müüja loeb muuhulgas ostu sooritanud isiku juriidiliseks isikuks, kui kaupade eest on tasunud juriidiline isik või kaupade eest on esitatud arve juriidilisele isikule. 
 4. Tellimuse esitamisega kinnitab Ostja, et ta on vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik. Alla 18-aastane Ostja kinnitab Tellimuse esitamisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks. 
 5. Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. 
 6. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad alates muudatuste või täienduste avaldamist veebilehel www.kampingvan.ee või Tingimustes nimetatud ajal. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, siis kehtivad tellimusele selle edastamise ajal kehtinud Tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates Tingimustes on ette nähtud teisiti. 
 7. Müüjal on õigus Veebipoes müüdavate kaupade sortimenti ja kaupade hindasid igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Antud juhul jätab KämpingVan Conversions OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul. Ostja saab aru, et kui ta on lisanud kauba ostukorvi, kuid ei ole tellimust Müüjale esitanud, siis võib kauba hind olla tellimuse esitamise ajaks muutunud.  

2. Tellimuse vormistamine 

 1. Ostja saab Veebipoes tellimusi esitada registreerimata. 
 2. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud toode ostukorvi. Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta kaupa ostma ega too kaasa rahalisi kohustusi. Ostukorvi sisu saab kuni tellimuse vormistamiseni muuta, sh eemaldada või lisada ostukorvist tooteid. 
 3. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv kauba kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mida saab tasuda pangalingi (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Citadele, Revolut) kaudu. Kauba järelmaksuga ostmiseks kehtivad järelmaksuteenuse osutaja poolt esitatud tingimused. Klikkides järelmaksu ikoonile, suunatakse Teid automaatselt teenusepakkuja koduleheküljele. 
 4. Tellimus loetakse vormistatuks ja müügileping Müüja ja Ostja vahel sõlmituks alates hetkest, kui tellimuse eest tasumisele kuuluv summa on laekunud Müüja kontole. Tasu Tellimuse eest tasutakse ettemaksuna. 
 5. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest. 

3. Kohaletoimetamine 

 1. Kauba eest tasumisel komplekteerib Müüja tellitud kauba ning edastab selle Ostja poolt valitud viisil Ostjale. 
 2. Tellimuse vormistamisel saab Ostja valida omale sobiva kohaletoimetamise viisi Eesti riigi piires: 
 3. Kauba tellimine pakiautomaati (Smartpost või Omniva pakiautomaat); 
 4. Kauba tellimine kulleriga välisukseni; 
 5. Kauba kättesaamine Müüja laost. 
 6.  Kui Kaup on laos, toimetatakse see Ostja poolt valitud kohta hiljemalt 3-4 tööpäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Olenevalt kauba saadavusest võib tarneaeg pikeneda kuni 5 tööpäevani. Kui Kaup on laos ning Ostja on valinud kättetoimetamise viisiks ise järele tulemise, siis väljastatakse kaup Ostjale Müüja laost 1-2 tööpäeva jooksul. 
 7. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine 3-5 tööpäeva jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest KämpingVan Conversions OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 2.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktist 7.1.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile. 
 8. Tooted toimetatakse kohale pakendis, vastavalt toote iseloomule võib Müüja toimetatud tooteid ka detailidena. 
 9. Kui kaup on jõudnud Ostja poolt valitud kättetoimetamise kohta, siis võtab Müüja või kättetoimetamisteenust osutav isik Ostjaga ühendust, täpsustades kohaletoimetamise asjaolusid. 
 10. Laost väljastab Müüja kaupa üksnes tellimuse vormistanud isikule. Müüja väljastab kaupa kolmandale isikule üksnes Ostja vastavasisulisel palvel ning tingimusel, et kolmas isik esitab Müüjale tellimuse kinnituse ning isikut tõendava dokumendi. Kui Ostja soovib kauba väljastamist muule isikule, siis tuleb tal Müüjat teavitada e-posti teel või esitades vastava soovi tellimuse vormistamisel lisainfo all. 
 11. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Müüja toote pakendi üle vaadata. Nähtavate vigastuste korral soovitab Müüja kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend ja selle sisu terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). 
 12. Müüja eeldab, et kauba kättetoimetamisel kulleriga Ostja poolt valitud aadressil võtab kauba vastu Ostja. Müüjal on õigus anda kaup üle kauba kättetoimetamise aadressil teisele isikule, keda kuller võib mõistlikult pidada Ostja esindajaks (nt pereliige). 
 13. Ostja peab arvestama, et valides kättetoimetamise asukohaks pakiautomaadi võib pakiautomaadile ligipääs olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega. 
 14. Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama Müüjat koheselt enne kohale toomist. 
 15. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-maili aadressile info@kampingvan.ee või helistada kontakttelefonile  
  +372 5690 0116. 
 16. Kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko läheb Ostjale üle kaupade valduse üleandmise hetkest kohaletoimetamise sihtkohas. Juhul kui Müüjal ei ole võimalik kaupu Ostjaga seonduvatel põhjustel üle anda, läheb kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko üle Ostjale hetkest, mil Müüja on nõuetekohaselt täitnud oma kaupade Ostjale kohaletoimetamise kohustuse. 

4. Vastuvõtmisest keeldumine või viivitamine 

 1. Ostja nõustub Tingimustega nõustumisega, et juhul kui Ostjale ei ole võimalik kaupa kätte toimetada kulleri poolt ette teatatud ajal või Ostja ei lähe kaubale ise järele 14 päeva jooksul tellimuse vormistamisest alates või Ostja ei too kaupa pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse kaup Müüjale. Kauba tagastamisel Müüjale loetakse, et Ostja on tellimusest loobunud ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Kauba saatmiskulusid kliendile ei tagastata. 
 2. Juhul kui Ostja ei ole kaupa punktis 4.1 nimetatud põhjusel kätte saanud, on Ostjal õigus pöörduda Müüja poole ning paluda kauba uuesti saatmist, kui Müüja ei ole saadetises sisaldunud kaupa lahti pakkinud. Kui Ostja komplekteeritud kaup on veel Müüjal lahti pakkimata, teeb Müüja uue katse kauba saatmiseks Ostjale ning Ostja ei pea kauba eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu. 

5. Kauba eest tasumine 

 1. Tellitud kaupade eest tasutakse ettemaksuna, olenemata Ostja valitud maksemeetodist. Arveldamine toimub eurodes. 
 2. Kauba eest tasumisel tuleb Ostjal valida talle sobiv makseviis: 
  1. Pangalink  
  2. Järelmaks. Maksmiseks järelmaksuga tuleb klõpsata tellimuse kinnitamise nupul „Maksma“ pärast mida suunatakse Ostja kõnealust järelmaksuteenust pakkuva kolmanda isiku juurde vastavat teenust taotlema ning järelmaksulepingut sõlmima. 
 3. Kahtluste vältimiseks on asjakohane täpsustada, et Müüja kohustus toimetada tellitud kaubad kohale ei jõustu enne, kui Müüjale on laekunud kaupade eest tasumisele kuuluv kogumakse. Seda kohaldatakse ka juhul, kui Ostja kasutab alapunktides 5.2.2 ja 5.2.3. viidatud maksemeetodeid. 

6. Tellimuse tühistamine ja pretensioonid 

 1. Müüjal on õigus tellimus tühistada (müügilepingust taganeda), kui Ostja ei tasu kauba eest vastavalt Tingimustes sätestatule, teatades sellest Ostjale telefoni või e-posti teel. 
 2. Ostjal kui tarbijal on õigus esitada Müüjale kauba osas pretensioone kahe aasta jooksul arvates kauba Ostjale üleandmisest. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et puudused, mis esinevad kuue kuu jooksul arvates kauba Ostjale üleandmisest olid olemas kauba üleandmise ajal, v.a. kui selline eeldus on vastuolus kauba või puuduse olemusega. 
 3. Ostjal kui juriidilisel isikul on õigus esitada Müüjale kauba osas pretensioone 7 päeva jooksul arvates kauba vastuvõtmisest. Ostja ei saa esitada Müüjale kauba osas pretensioone pärast eeltoodud tähtaja lõppemist. 
 4. Kui Ostja soovib esitada pretensiooni kauba mittevastavuse osas lepingu tingimustele, tuleb see Müüjale esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Ostja sai teada, et kaup ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse aadressile info@kampingvan.ee või helistades kontakttelefonile  +372 5690 0116. 
 5. Müüja vaatab Ostja poolt esitatud pretensiooni läbi 15 päeva jooksul selle saamisest arvates. Kui Müüja nõustub pretensioonis tooduga, siis Müüja omal valikul parandab või asendab puudusega kauba. Kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik tagastab Müüja puudusega kauba eest Ostja poolt tasutud ostuhinna Ostja poolt nimetatud kontole 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Kauba saatekulu ei kuulu Müüja poolt tagastamisele. Puudusega kauba asendamisel toimetatakse puuduseta kaup Ostjale kätte viimase poolt valitud viisil. 

7. Ostja taganemisõigus 

 1. Ostjal kui tarbijal on õigus põhjust avaldamata tagastada tellitud kaup (müügilepingust taganeda) Müüjale 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest edastades Müüjale vastavasisulise avalduse ning tagastades Kauba oma kulul aadressile Kadaka tee 2, 11625 Tallinn. 
 2. Lepingust taganemiseks tuleb Ostjal esitada kaubaga koos taganemisavaldus ning arve. Taganemisavaldus on leitav siit 
 3. Taganemisavaldus loetakse kehtivaks juhul, kui Müüja saab selle kätte neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kohaletoimetamisest. Müüja teavitab Ostjat avalduse kättesaamisest viivitamatult e-posti teel. 
 4. Taganemise korral on Ostja kohustatud viivitamatult tagastama kaubad Müüjale samas seisukorras nagu ta need sai, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel arvates taganemisavalduse esitamisest. Juhul kui Ostja kaupu ei tagasta Müüja määratud tähtpäevaks, loetakse kaupade tagastamise õigus lõppenuks. 
 5. Ostja lepingust taganemise korral tagastab Müüja Ostja poolt tellitud kaupade eest laekunud maksed neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest. Müüja teostab tagasimakse sama maksemeetodiga, mida Ostja kasutas makse tegemiseks. Müüjal on siiski õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Ostja on tagastanud tellitud kaubad Müüjale ja esitanud seda kinnitava tõendi. Müüja vaatab ostja tagastatud kaubad üle hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest ning kinnitab ostjale, kas toode kuulub tagastamisele. Tellimuse tagastamise puhul ei tagastata Ostjale transpordi eest tasutud summa.  
 6. Ostja kannab kõik otsesed kulud (sealhulgas, kuid mitte ainult, saatmiskulud), mis on seotud kaupade tagastamisega Müüjale. 
 7. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, kruvid jne). Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted). 
 8. Käesolevas punktis sätestatud taganemisõigust ei kohaldata, kui Ostjaks on juriidiline isik. 

8. Vastutus 

 1. Müüja vastutab Ostja ees Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
 2. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest, kui kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh Veebipoes asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral kauba kättetoimetamisel. 

9. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine 

 1. Ostja ja Müüja vahelistele suhetele kehtivad Eesti Vabariigis kohaldatavad seadused. 
 2. Ostja ja Müüja vahel kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, on tarbijast Ostjal õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://tarbijakaitseamet.ee. Ostjal, kes ei ole tarbija, on vaidluse osas kokkuleppele mittejõudmise korral õigus pöörduda kohtu poole. Tarbijaks mitteoleva Ostja ja Müüja vahelised kohtuvaidlused kuuluvad lahendamisele üksnes Harju Maakohtus.