Kauba saatmine ja tagastamine

Kauba saatmine

 1. Kauba eest tasumisel komplekteerib Müüja tellitud kauba ning edastab selle Ostja poolt valitud viisil Ostjale. 
 2. Tellimuse vormistamisel saab Ostja valida omale sobiva kohaletoimetamise viisi Eesti riigi piires: 
  1. Kauba tellimine pakiautomaati (Smartpost või Omniva pakiautomaat); 
  2. Kauba tellimine kulleriga välisukseni; 
  3. Kauba kättesaamine Müüja laost. 
 3.  Kui Kaup on laos, toimetatakse see Ostja poolt valitud kohta hiljemalt 3-4 tööpäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Olenevalt kauba saadavusest võib tarneaeg pikeneda kuni 5 tööpäevani. Kui Kaup on laos ning Ostja on valinud kättetoimetamise viisiks ise järele tulemise, siis väljastatakse kaup Ostjale Müüja laost 1-2 tööpäeva jooksul. 
 4. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine 3-5 tööpäeva jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest KämpingVan Conversions OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 2.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktist 7.1.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile. 
 5. Tooted toimetatakse kohale pakendis, vastavalt toote iseloomule võib Müüja toimetatud tooteid ka detailidena. 
 6. Kui kaup on jõudnud Ostja poolt valitud kättetoimetamise kohta, siis võtab Müüja või kättetoimetamisteenust osutav isik Ostjaga ühendust, täpsustades kohaletoimetamise asjaolusid. 
 7. Laost väljastab Müüja kaupa üksnes tellimuse vormistanud isikule. Müüja väljastab kaupa kolmandale isikule üksnes Ostja vastavasisulisel palvel ning tingimusel, et kolmas isik esitab Müüjale tellimuse kinnituse ning isikut tõendava dokumendi. Kui Ostja soovib kauba väljastamist muule isikule, siis tuleb tal Müüjat teavitada e-posti teel või esitades vastava soovi tellimuse vormistamisel lisainfo all. 
 8. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Müüja toote pakendi üle vaadata. Nähtavate vigastuste korral soovitab Müüja kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend ja selle sisu terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). 
 9. Müüja eeldab, et kauba kättetoimetamisel kulleriga Ostja poolt valitud aadressil võtab kauba vastu Ostja. Müüjal on õigus anda kaup üle kauba kättetoimetamise aadressil teisele isikule, keda kuller võib mõistlikult pidada Ostja esindajaks (nt pereliige). 
 10. Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama Müüjat koheselt enne kohale toomist. 
 11. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-maili aadressile info@kampingvan.ee või helistada kontakttelefonile  
  +372 5690 0116.  

Ostja taganemisõigus 

 1. Ostjal kui tarbijal on õigus põhjust avaldamata tagastada tellitud kaup (müügilepingust taganeda) Müüjale 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest edastades Müüjale vastavasisulise avalduse ning tagastades Kauba oma kulul aadressile Kadaka tee 2, 11625 Tallinn. 
 2. Lepingust taganemiseks tuleb Ostjal esitada kaubaga koos taganemisavaldus ning arve. Taganemisavaldus on leitav siit 
 3. Taganemisavaldus loetakse kehtivaks juhul, kui Müüja saab selle kätte neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kohaletoimetamisest. Müüja teavitab Ostjat avalduse kättesaamisest viivitamatult e-posti teel. 
 4. Taganemise korral on Ostja kohustatud viivitamatult tagastama kaubad Müüjale samas seisukorras nagu ta need sai, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel arvates taganemisavalduse esitamisest. Juhul kui Ostja kaupu ei tagasta Müüja määratud tähtpäevaks, loetakse kaupade tagastamise õigus lõppenuks. 
 5. Ostja lepingust taganemise korral tagastab Müüja Ostja poolt tellitud kaupade eest laekunud maksed neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest. Müüja teostab tagasimakse sama maksemeetodiga, mida Ostja kasutas makse tegemiseks. Müüjal on siiski õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Ostja on tagastanud tellitud kaubad Müüjale ja esitanud seda kinnitava tõendi. Müüja vaatab ostja tagastatud kaubad üle hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest ning kinnitab ostjale, kas toode kuulub tagastamisele. Tellimuse tagastamise puhul ei tagastata Ostjale transpordi eest tasutud summa.  
 6. Ostja kannab kõik otsesed kulud (sealhulgas, kuid mitte ainult, saatmiskulud), mis on seotud kaupade tagastamisega Müüjale. 
 7. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, kruvid jne). Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted). 
 8. Käesolevas punktis sätestatud taganemisõigust ei kohaldata, kui Ostjaks on juriidiline isik.